Onze school

🌍 Huiswerkbeleid

Via huiswerk leren we onze leerlingen plannen en organiseren. Het is een extra oefenkans om leerstof te herhalen en verder te automatiseren. Sommige leerlingen komen in aanmerking voor onze huiswerkklas.

🌍 Huiswerkbeleid

Visie
Via het huiswerk leren we onze leerlingen plannen en organiseren. Via vragen als: Wat wordt er van mij verwacht? Op welke manier pak ik het aan? Volg ik mijn plan? Heb ik mijn werk goed gedaan? Stimuleren we onze leerlingen om stapsgewijs te werken.

Het huiswerk is een extra oefenkans om leerstof verder te automatiseren. Herhaling zorgt er immers voor dat je leerstof voor een langere periode kan onthouden. Merken we dat je kind moeite heeft met zijn huiswerk of met de lessen? In de huiswerkklas leren onze leerlingen om gestructureerd voor school aan de slag te gaan. Hierdoor zijn ze op termijn klaar om prioriteiten te stellen en zelfstandig te werken.

In overleg tussen leraar, zorgcoârdinator en ouders wordt er bekeken welke leerlingen in aanmerking komen voor de huiswerkklas. Deze huiswerkklas wordt één keer per week een uur aangeboden na schooltijd. De huiswerkklas is gratis.

Tijdens de begeleiding wordt gefocust op een juiste studiemethode. Het huiswerk en de nieuwe leerstof worden samen doorgenomen. Wat gaat al vlot en waar is ruimte voor verbetering? Door de extra oefeningen en ondersteuning is al snel vooruitgang merkbaar.

De begeleiding in onze huiswerkklas is open en
interactief. Zo wordt de leerstof op een begrijpbare manier overgebracht.

Er wordt ook ingezet op het versterken van een aantal executieve functies:

  • Belangrijke zaken van bijzaken leren onderscheiden
  • Huiswerk beter leren plannen
  • Je kind motiveren en belonen
  • De leerstof op een herkenbare manier overbrengen
  • Technieken aanleren om leerstof beter te onthouden

Ook de kennis van bepaalde vakken zoals rekenen, Frans, schrijven en lezen kan aangescherpt worden.

‍

Tijdens de lessen worden er verschillende leerstrategieΓ«n aangebracht en executieve functies aangeleerd. Het vinden van je eigen studiemethode is immers een groeiproces.

Hoewel we de zelfstandigheid van onze leerlingen bevorderen tijdens het maken van huiswerk, zien we ook een belangrijke brug met ouders. Het is een kans om ouders te betrekken bij de school en een zicht te krijgen op de leerstof die aangeboden wordt in de klas. Het tonen van betrokkenheid en interesse tijdens dat leerproces verhoogt alleen maar de motivatie bij het kind.

Lees hier meer over ons huiswerkbeleid.

‍