Praktisch

🌍 Schooluren

We verwelkomen iedereen met een glimlach vanaf 8.00u. Rond 8.30u starten we met de lessen/onthaalmoment. Zorgen jullie voor een ochtend met optijdkomers?

 🌍 Schooluren
Voorschoolse opvang FERM Toezicht leerkrachten Lessen voormiddag Toezicht (middagpauze) Lessen (namiddag) Toezicht leerkrachten Naschoolse opvang FERM
Maandag 7:00 - 8:00 8:00 - 8:30 8:30 - 12:05 12:05 - 13:20 13:20 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 18:30
Dinsdag 7:00 - 8:00 8:00 - 8:30 8:30 - 12:05 12:05 - 13:20 13:20 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 18:30
Woensdag 7:00 - 8:00 8:00 - 8:30 8:30 - 12:05 12:05 - 12:20 12:20 - 18:30
Donderdag 7:00 - 8:00 8:00 - 8:30 8:30 - 12:05 12:05 - 13:20 13:20 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 18:30
Vrijdag 7:00 - 8:00 8:00 - 8:30 8:30 - 12:05 12:05 - 13:20 13:20 - 15:15 15:15 - 15:30 15:30 - 18:30

Indien je kind niet aanwezig kan zijn op school, gelieve het secretariaat en klasjuf/-meester te verwittigen voor aanvang van de lessen.