Werking

De oudervereniging (opgericht in 1983) bestaat uit alle ouders die kinderen ingeschreven hebben in de basisschool en wordt bestuurd en vertegenwoordigd door de ouderraad bestaande uit afgevaardigden per klas. Zij worden verkozen voor een periode van twee schooljaren. De klasafgevaardigden nemen deel aan de algemene vergaderingen welke 5 maal per schooljaar worden georganiseerd en waarin naast de directie ook afgevaardigden van de leerkrachten zetelen.

Het dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee klasafgevaardigden bereidt de hierbovengenoemde vergaderingen voor, co├Ârdineert de activiteiten en vertegenwoordigt de ouders bij alle instanties die te maken hebben met opvoeding en onderwijs.