Schoolbrochure


Beste lezer,  

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. In het eerste deel vind je het pedagogisch project. Het tweede deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Je vindt er ook het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy. 

In het derde deel vind je de onderwijsregelgeving terug.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan de contactgegevens zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan jullie voorgelegd.

Er is wettelijk bepaald dat een kind alleen ingeschreven kan worden of blijven in de school mits de goedkeuring ervan door de ouders.

Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Via onderstaande link kun je de schoolbrochure en het schoolreglement raadplegen

SMA schoolbrochure oktober 2020.pdf